Dönüp Dolaşıp Geldiğim Yer.

Nerde, hangi zamanda, kim olduğuma bakmaksızın; Bana seni sevmekten başka yol yok!