Gülün Vuslatı

Gül kokanın dikeni çok olur

Diken kokmaz herkes bilir

itibarını o dahi gülden alır

Her sonbahar bir zeval olurken

Güller vuslat yaşar, diken karda kalır