Sabah Telaşı

Gündüzün hayrından sevgiliye sığınmamın resmidir bu.

Sevgili ,bak çapaklarımı bile getirdim .

Kalmadı geride benden ağlayan bir çift kirpik.

Muhabbet kuşlarına yarenlik eden telaşıma ver imla hatalarını.

Pek bir muteberdir şafak kızıllığının yanaklarına benzeyen yüzü.

Bu da sanadır, olmamış yazılar gibi.

Xecê – Keyfa Min Ji Tere Tê